Cultuur in en voor Westerwolde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
platform voor amateurvoorstellingen van muziek, toneel, poëzie, voordracht en toonkunsten. Secretariaat: H. Woldendorp, Steenbraam 20, 9561 DB Ter Apel, telefoon 05990599 - 584571