Uni Solo
 

Criteria met betrekking tot toekenning bijdragen door Uni Solo?

Met betrekking tot toekenning van bijdragen door Stichting Uni Solo te Westerwolde zijn de volgende
criteria van toepassing:

  • Uitsluitend niet-commerciële culturele projecten en evenementen ingediend door een wettelijk erkend rechtspersoon (stichting, vereniging of coöperatie) binnen de gemeente Westerwolde kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen.
  • Uitsluitend vrijwilligersorganisaties zijn gerechtigd een bijdrage te vragen
  • De toekenning van bijdragen wordt beoordeeld en vindt plaats door het bestuur van Stichting Uni Solo
  • Voor zover er sprake is van een op een specifieke doelgroep gerichte activiteit wordt er alleen bijdrage verstrekt voor activiteiten die open staan voor alle groeperingen en/of personen zonder onderscheid naar ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele geaardheid
  • De toe te kennen bijdrage bedraagt maximaal 500 euro
  • De rechtspersoon/aanvrager kan slechts een maal per jaar een aanvraag doen bij het bestuur van Stichting Uni Solo
 
Naast een ingevuld aanvraagformulier (aan te vragen bij het secretariaat) vraagt het bestuur van
Stichting Uni Solo van de aanvrager:
  • een financieel overzicht
  • een uitgewerkt activiteitenplan
  • een uittreksel van de KvK bij aanvraag door organisatie(s)
 
terug  
 
platform voor amateurvoorstellingen van muziek, toneel, poëzie, voordracht en toonkunsten.
Secretariaat: H. Woldendorp, Steenbraam 20, 9561 DB Ter Apel, telefoon 05990599 - 584571