Uni Solo
 

Waarom Uni Solo?

Het bestuur van de stichting Uni Solo levert niet alleen een bijdrage aan projecten op het gebied van podiumkunsten, maar wil ook nadrukkelijk andere organisaties op het gebied van kunst en cultuur ondersteunen.
 
Deze ondersteuning kan bestaan uit; advies, organisatie, financiŽle bijdrage en hand- en spandiensten.
Daarbij valt te denken aan muziektheater, toneel, voordracht, zang, dans, muziek, literatuur, beeldende kunst en audiovisuele kunst.
 
Sedert 1986, het jaar van de oprichting door Detlev Pols, de bekende acteur en regisseur, is de stichting actief geweest op diverse terreinen, zoals genoemd onder de knop "historisch overzicht".
 
 

 
terug  
 
platform voor amateurvoorstellingen van muziek, toneel, poëzie, voordracht en toonkunsten.
Secretariaat: H. Woldendorp, Steenbraam 20, 9561 DB Ter Apel, telefoon 05990599 - 584571