Uni Solo
 

Wat doet en hoe werkt Uni Solo?

Het bestuur ondersteunt vrijwilligers die actief zijn als het om de uitvoering van projecten gaat. Bij ieder project worden zonodig mensen uit de regio gevraagd deel te nemen of wordt samengewerkt met organisaties uit de regio.
Ook wordt waar mogelijk samenwerking gezocht met jonge mensen/scholieren teneinde hen kennis te laten maken met theater.
 
Uiteraard vragen de projecten die worden uitgevoerd om financiële middelen.
Naast entreegelden wordt afhankelijk van het project steeds een beroep gedaan op gemeentelijke subsidies, fondsen en sponsoren.
Projecten kunnen een beroep doen op de Stichting voor een financiële bijdrage door middel van het invullen van het aanvraagformulier.
Dit formulier kunt u verkrijgen bij de secretaris. Harrie Woldendorp, telefoon 0599 584571.
 
Met betrekking tot toekenning van bijdragen door Stichting Uni Solo te Westerwolde zijn de volgende
criteria van toepassing:  lees meer ...  

 
terug  
 
platform voor amateurvoorstellingen van muziek, toneel, poëzie, voordracht en toonkunsten.
Secretariaat: H. Woldendorp, Steenbraam 20, 9561 DB Ter Apel, telefoon 05990599 - 584571