Uni Solo
 

Waarom Uni Solo?

De naam Uni Solo staat voor verenigd alleen.
We stellen individuele amateurs in staat lees meer ...

 

Wie is Uni Solo?

De Stichting Uni Solo kent een bestuur bestaande uit: klik hier

 

Historisch overzicht

Overzicht activiteiten Uni Solo: klik hier

 

Wat doet en hoe werkt Uni Solo?

Naast het bestuur zijn er een aantal vrijwilligers actief als het om de uitvoering van projecten gaat.
lees meer ...

 

Colofon

Klik hier voor meer info.

platform voor amateurvoorstellingen van muziek, toneel, poëzie, voordracht en toonkunsten.
Secretariaat: H. Woldendorp, Steenbraam 20, 9561 DB Ter Apel, telefoon 05990599 - 584571